środa, 31 sierpnia 2011

Sponsoring – czyli ciąg dalszy marketingu firm realizowanego przez sport

W. Lagae definiuje sponsoring jako porozumienie biznesowe między dwiema stronami. „Sponsor przekazuje swojemu partnerowi pieniądze, produkty, świadczy na jego rzecz usługi lub też udostępnia mu know-how. W zamian za to sponsorowany (osoba indywidualna, organizator imprezy lub organizacja) oferuje mu swoje prawa i możliwości utożsamiania się z nim, które sponsor może wykorzystać w celach komercyjnych.”


wtorek, 30 sierpnia 2011

Trzy oblicza marketingu sportowego. Marketing realizowany przez sport.

Pierwsza definicja marketingu sportowego pojawiła się w 1979 r, kiedy to L.Kesler w czasopiśmie „Advertising Age” napisał, iż jako marketing sportowy rozumie „działania producentów dóbr konsumpcyjnych, przemysłowych i usług uwzględniających sport jako narzędzie promocji". 


poniedziałek, 29 sierpnia 2011

Dla kogo to wszystko? Czyli krótko o kibicach

Dlaczego ludzie tak lubią wydarzenia sportowe? Czemu sport pełni tak ważną funkcję społeczną? Jak się okazuje – nie chodzi tylko o emocje. A o co jeszcze?

niedziela, 28 sierpnia 2011

Sport to doznania, więc słowo o rynku doznań

Rynek doznań to rynek dla produktów będących dostosowanymi do klienta doznaniami – nie zwykłymi dobrami czy usługami” - tak rynek doznań opisuje Monika Kostera. Według niej firmy, które działają na rynku doznań aranżują pamiętne wydarzenia i przeżycia dla swoich klientów, a pamięć sama w sobie jest częścią produktu.

sobota, 27 sierpnia 2011

Dlaczego rynek sportu to tak ciężkie pole do działań?


Przede wszystkim dlatego, że rynek sportu jest rynkiem znacznie różniącym się od tradycyjnego rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Jego specyfikę opisuje prof. Andrzej Sznajder w swojej książce "Marketing sportu".


piątek, 26 sierpnia 2011

Tytułem wstępu, czyli dlaczego, jak i po co?


Sport to zjawisko fascynujące. Żadna inna dziedzina nie angażuje w takim stopniu swoich odbiorców, jak czyni to właśnie sport, bez względu na to, czy zaangażowanie to jest czynne czy bierne. To on wyzwala emocje, które przeżywane wspólnie jednoczą miliony ludzi.

Ogromy potencjał sportu spowodował zainteresowanie tą dziedziną marketingowców, którzy dostrzegli, że za jego pośrednictwem można skutecznie komunikować się z otoczeniem. Ale również rozwój sportu jako dziedziny gospodarki zmusił organizacje sportowe do korzystania z osiągnięć marketingu. Dostrzeżono konieczność czerpania z wiedzy marketingowej przy prowadzeniu działalności klubów sportowych, które w obecnych czasach funkcjonują na podobnych zasadach co przedsiębiorstwa rynkowe – walczą o zasoby, o klienta, budują swój wizerunek.

Marketing sportowy w Polce to dziedzina wciąż młoda. Powoduje to, że jest ona zagadnieniem ciekawym do obserwacji i analizy.

Na blogu tym chciałabym przedstawiać różne zagadnienia teoretyczne marketingu sportowego, ale także, a może przede wszystkim, prezentować i komentować działania praktyczne z tego zakresu.

Więc.. do dzieła!

  
zdjęcie w nagłówku pochodzi ze strony http://sites.google.com/site/rafiezadeh/2006jun