Definicje

Marketing sportowy – dyscyplina obejmująca 3 obszary działań:
1) marketing przedsiębiorstw realizowany przez sport,
2) marketing produktów i usług związanych ze sportem,
3) marketing organizacji sportowych.

Marketing przedsiębiorstw realizowany przez sport - marketing z wykorzystaniem sportu, polega na wykorzystaniu sportu i widowisk sportowych do promowania marek i produktów, przy czym nierzadko są to produkty czy marki niezwiązane bezpośrednio ze sportem jako takim. Wykorzystuje następujące narzędzia: sponsoring, reklama przez sport i promocja sprzedaży przez sport.

Marketing produktów i usług związanych ze sportem - polega m.in. na wykorzystywaniu narzędzi marketingu do promowania uczestnictwa w widowiskach sportowych oraz do celowego kształtowania oferty skierowanej do konsumentów; korzysta z tej samej mieszanki marketingowej co marketing tradycyjnych dóbr i usług – tj. 4P dla produktów (product, price, place, promotion) oraz 7P dla usług (product, price, place, promotion, people, physical evidence, process).


Marketing organizacji sportowych - jako oddzielny rodzaj marketingu sportowego został wyróżniony przez twórców portalu www.marketingsportowy.pl; organizacja sportowa zarządzana jest w zaplanowany sposób – kreuje swoją kulturę, buduje markę, z którą kojarzą się pewne wartości, komunikuje się z otoczeniem. Celem takiego zarządzania jest, obok dobrego wyniku sportowego, rozwój ekonomiczny i organizacyjny, który nie jest możliwy bez stosowania przez organizację orientacji marketingowej.

Rynek sportu – ogół mechanizmów i stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany w obszarze sportu (organizacjami sportowymi, sponsorami, kibicami); charakteryzuje się następującymi cechami: silne zróżnicowanie podmiotów działających po stronie podaży, silne zróżnicowanie celów organizacji sportowych, szybkie reakcje otoczenia na decyzje menedżerów organizacji sportowych, jednocześnie: silna konkurencja i zależności między klubami sportowymi, rynek sportu to rynek regulowany, rynek sportu to rynek podwójnie dualny, zróżnicowanie produktów w zależności od odbiorcy (B2C i B2C), specyficzny charakter kibica jako nabywcy (A.Sznajder).

Produkt sportu - dobro rzeczowe, usługa lub kombinacja tych elementów, przeznaczone do zaspokojenia potrzeby widzów imprez sportowych, ich uczestników lub sponsorów (Matthew D. Shank).


zdjęcie w nagłówku pochodzi ze strony http://angelinasadventureinlosingweight.blogspot.com/2011/02/books.html