LiteraturaPrzygotowując posty opieram się na literaturze z zakresu szeroko pojętego marketingu. A ponieważ słowo pisane można różnie interpretować, przedstawiam poniżej listę książek i artykułów do własnej analizy.

Książki:

1. Kotler Philip, Marketing, wyd. 11, REBIS Sp.z.o.o, Poznań 2005 - powszechnie nazywana Biblią Marketingu
2. Sznajder Andrzej , Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A,
Warszawa 2008 - baza do wszelakich rozważań o marketingu sportowym
3. Kostera Monika, Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 - co nieco o rozwoju nauki o zarządzaniu
4. Perechuda Kazimierz (red.), Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej,
Wydawnictwo AWF, Wrocław 2008
5. Panfil Ryszard, Zarządzanie produktem klubu sportowego, Akademia Umiejętności
Management & Coaching, Warszawa 2004.
6. Mullin B.J., Hardy S., Sutton W.A., Sport Marketing, Human Kinetics, Champaign 2000
7. Waśkowski Zygmunt, Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej
w klubach sportowych
, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2007. Artykuły:

1. Szustak Michał, Polski marketing sportowy w 100 zdaniach, dostępny  tutaj
2. Tusiński Łukasz, Tak naprawdę to, po co mi kibice?, dostępny tutaj (niestety tylko dla zalogowanych użytkowników)
3. Dr Datko, Marek, Media, gwiazdy i zagrożenia w sponsoringu sportowym, dostępny tutaj


zdjęcie w nagłówku pochodzi ze strony http://www.lib.uwo.ca/business/greatbooks.html