O blogu

Sport to zjawisko fascynujące. Żadna inna dziedzina nie angażuje w takim stopniu swoich odbiorców, jak czyni to właśnie sport, bez względu na to, czy zaangażowanie to jest czynne czy bierne. To on wyzwala emocje, które przeżywane wspólnie jednoczą miliony ludzi.
 
Ogromy potencjał sportu spowodował zainteresowanie tą dziedziną marketingowców, którzy dostrzegli, że za jego pośrednictwem można skutecznie komunikować się z otoczeniem. Ale również rozwój sportu jako gałęzi gospodarki zmusił organizacje sportowe do korzystania z osiągnięć marketingu. Dostrzeżono konieczność czerpania z wiedzy marketingowej przy prowadzeniu działalności klubów sportowych, które w obecnych czasach funkcjonują na podobnych zasadach co przedsiębiorstwa rynkowe – walczą o zasoby, o klienta, budują swój wizerunek.

Marketing sportowy w Polce to dziedzina wciąż młoda. Powoduje to, że jest ona zagadnieniem ciekawym do obserwacji i analizy.

Na blogu tym chciałabym przedstawiać różne zagadnienia teoretyczne marketingu sportowego, ale także, a może przede wszystkim, prezentować i komentować działania praktyczne z tego zakresu, dzielić się swoimi obserwacjami i doświadczeniami.